Hogyan váltak múzeumi műtárgyakká az emberi maradványok? Miért takarnak függönyök évtizedek óta őrzött koponyákat egyes közgyűjteményi raktárakban? Mi a különbség az egyetemi és a múzeumi anatómiai gyűjtemények megítélésében? Milyen etikai problémák érintik az emberi csontokat kezelő múzeumokat? A MúzeumCafé 90. száma az anatómiai kutatások és gyűjtemények kérdéseit helyezi a középpontba.

 

Wilhelm Gábor a Néprajzi Múzeum anyagának bemutatásával a koponyák gyűjteményi státuszának változásait mutatja be, míg László Orsolya írásában a régészet szemléletmódját és kutatási módszertani szempontjait fejti ki. Keményfi Róbert a náci fajelmélet igazolására született gyűjtésre és kutatásra hoz példát a Tübingeni Egyetemről, Worley-Szilágyi Judit az Uppsalai Egyetem gyűjteményeire vonatkozó etikai kérdéseket vázolja fel. Győry Hedvig, Scheffer Krisztina és Szvák Enikő a több hazai és nemzetközi intézmény összefogásával működő múmiakutató Nephthys-projektet ismerteti, Bojtos Anita a csontereklyék utáni kutatásokat és a katolikus egyház gyakorlatában betöltött szerepüket mutatja be. Basics Beatrix az anatómiai ábrázolásokat helyezi művészettörténeti kontextusba. Kunné Tornóczky Andrea a dunaföldvári ásatás során megtalált mamutborjú leletre hívja fel a figyelmet.

Három hazai egyetemi anatómiai gyűjtemény is bemutatkozik a MúzeumCafé olvasóinak: a Semmelweis Egyetemé (Baks Gábor, Vidra Veronika), az Állatorvostudományi Egyetemé (Reinitz László Zoltán) és a Szegedi Tudományegyetemé (Török Dénes, Nógrádi Antal). A lapszámunk Múzeumőre Szikossy Ildikó antropológus, akit Karácsony Ágnes kérdezett, a többi között a váci múmiákról és a félbehagyott kutatói pályáról.

Az idei év múzeumairól is olvasható ismertetés: Bácsmegi Gábor a Munkácsy Mihály Múzeum új állandó kiállítását, N. Kovács Zita a bajai Türr István Múzeum gyűjteményeit mutatja be. A Szemlében Farkas Zsuzsa az Antal–Lusztig-gyűjteményt feldolgozó köteteket ismerteti. A Híreket és a Kalendáriumot Magyar Katalin állította össze. A portréfotót Szilágy Lenke készítette, a korrektúra Szendrői Árpád, a lapterv Pintér József munkája.

Fotók: Áment Gellért