A Szépművészeti Múzeum 1947 májusában nyitotta meg a világháború során a múzeumból elszállított, Szentgotthárdon megtalált és onnan 1945 nyarára visszaérkezett műtárgyak kiállítását Hazatért műkincsek (vagy más forrás szerint Hazatért mesterművek) címmel. Íme egy „lelet” a kiállítással kapcsolatban: egy levél, melyet Genthon István főigazgató írt Münnich Ferencnek, Budapest rendőrfőkapitányának.

„Altábornagy Úr!
F. hó 10-én vasárnapon nyílik meg a nagyközönség számára a vezetésem alatt álló Országos Magyar Szépművészeti Múzeumnak az a kiállítása, melyen az arany és ezüst vonatokkal visszaérkezett műkincseinek kiválogatott legjavát, mintegy 150 festményt mutatunk be a közönségnek.
Jóllehet, a kiállítás kirendelt tisztviselőink és altisztjeink felügyelete alatt fog állani, tekintettel arra, hogy megbecsülhetetlen értékek védelméről van szó, amelyet végső eredményben csak megfelelő karhatalom biztosít, azzal a kéréssel fordulok Altábornagy Úrhoz, kegyeskedjék abban az irányban intézkedni, hogy a múzeumban állandó összefüggésben éjjel-nappal egy rendőr teljesítsen szolgálatot.
Fogadja Altábornagy Úr mély tiszteletem kifejezését:

Genthon István
az O. M. Szépművészeti Múzeum
főigazgatója

Budapest, 1947. évi május 6-án"
 

(fogalmazvány, Szépművészeti Múzeum irattára, közölve: Iratok a magyar képzőművészet történetéhez 2. füzet, 1946-1948, kézirat, 1979)

Fotó: FORTEPAN