Elkészült a MúzeumCafé 87–88., dupla száma, melynek témája a vándorlás, a migráció és emigráció örökségének kutatása és bemutatása, a történeti muzeológia mellett régészeti, művészettörténeti, természettudományi, néprajzi és irodalomtörténeti szempontok alapján.

 

Fejős Zoltán a MúzeumCafé egy korábbi lapszámában publikálta az amerikai magyar diaszpóra múzeumalapítási kísérleteiről szóló tanulmányát. Ezúttal a kutatás második, az 1945 utáni időszakra vonatkozó része olvasható. Bazsó Boglárkának a migrációs múzeumokról szóló áttekintése után ennek egy példája következik: Árendás Zsuzsanna a New York-i Tenement Museumot mutatja be. Réthelyi Orsolya a BTM-ben kiállításon bemutatott nemzetközi gyermekvonat-akció kapcsán a kinn maradtak életét követi nyomon írásában. Csorba László a szétszóródott Kossuth-emigrációról, Basics Beatrix a vándorló festőkről írt, Sulyok Bernadett a párizsi Magyar Műhely folyóiratnak a PIM-ben őrzött anyagát ismerteti. Vásárhelyi Tamás tanulmánya az állat- és növényvilág vándorló egyedeiről oszt meg érdekességeket.

Söptei Imre a kőszegi zsinagóga történetével felidézi a helyi zsidó diaszpóra születését és leggazdagabb időszakát. Szintén a lapszám vezető témájához kötődik Berényi Marianna interjúja Szenthe Gergely régésszel a népvándorlás korának ma ismert részleteiről.

Sári Zsoltot Gréczi Emőke kérdezte eddigi életútjáról és – az ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága elnökeként – a jövőbeli terveiről.

MúzeumCafé idén is átadja díját, ezúttal Jarábik Gabriella, a több filiáléból álló Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumát húsz éve vezető szakember veheti át a lap szerkesztőbizottsága és a szerkesztősége teljes egyetértésével. A főszerkesztői laudáció mellett Karácsony Ágnes interjúja is olvasható a díjazottal.

A Szemlében Basics Beatrix Fabó Beátának a két világháború közötti budapesti templomépítésekről szóló kötetét ismerteti. A Híreket Magyar Katalin, a Kalendáriumot Berényi Marianna állította össze.

A portréfotókat Szilágyi Lenke készítette, a korrektúra Szendrői Árpád, a lapterv Pintér József munkája.

Fotók: Áment Gellért