MúzeumCafé díj régészet

Ringer István, a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum vezetője kapta az idei MúzeumCafé Díjat. A múzeumi szaklap az intézmény ambiciózus, újító szellemű vezetéséért ítélte oda az elismerést. A 2011-ben alapított MúzeumCafé díjjal a magyar múzeumi szakmából minden évben olyan szakember munkáját ismerik el, aki a lap szellemiségével összhangban előremutató, új- és korszerű szemlélettel alkotott a maga szakterületén.
Az elismerést minden év márciusában – abban a hónapban, amikor Gróf Széchényi Ferenc 1802-ben felajánlotta gyűjteményét a köz javára – ítéli oda a magazin. A döntésben a szerkesztőség munkáját a szerkesztőbizottság (Csorba Csilla művészettörténész, a Petőfi Irodalmi Múzeum nyugalmazott főigazgatója, Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, György Péter esztéta, az ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének egyetemi tanára, Martos Gábor esztéta, művészeti író és Rockenbauer Zoltán művészettörténész) segítette.

 

Ringer István régész-muzeológus 2015 novembere óta vezeti a sátoraljaújhelyi, a Petőfi Irodalmi Múzeum filiáléjaként működő Kazinczy Ferenc Múzeumot. Az intézmény azóta kívül-belül, állandó intenzitással változik: közösségi igényekhez igazodó új terekkel bővül, javul az infrastruktúra, folyamatosan nyílnak az új szemléletű időszaki és állandó kiállítások, példamutató a múzeum közönségkapcsolati és a marketing tevékenysége. A múzeumvezető által vezetett feltárás és az ahhoz kapcsolódó szellemes kommunikáció nyomán (pl. Régész karrierem romokba hever című vlogsorozat) szinte percről-percre többet tudunk a hajdan állt és néhány éve még csak kevesek által ismert sátoraljaújhelyi várról. Ringer István működése alatt az általa vezetett intézmény nemcsak elnyerte az Év múzeuma, az Év kiállítása és a Közösségi Múzeum díjakat, hanem szorosabbra fűzte a város különböző társadalmi csoportjaival, intézményeivel a viszonyát, felhasználva az online és az offline lehetőségeket egyaránt. A múzeum mind ezek mellett az alapkutatásokra, a gyűjtemény-gyarapításra és a tudományos kapcsolatokra is nagy hangsúlyt fektet. Mindez az olyan projektekben, mint a 2019-ben nyílt Újhely és a Nagy Háború című időszaki kiállítás, egyszerre jelenik meg, egyidőben építve a helyi lakosok tárgyaira, történeteire, lokális kötődéseire, kapcsolatrendszerére és egy országos emlékezeti projektre.


Az igazgató a MúzeumCafénak adott interjúban így beszélt a munkájáról: „Nagyon szerteágazók az adottságok, lehetőségek, de ha mégis általánosságokat kéne mondani, akkor valóban a Kazinczy Ferenc Múzeum által használt öt pillérből az első helyen a helyi társadalom felé való pozicionálást gondolnám a vidéki múzeumok vonatkozásában kiemelni. Itt, Sátoraljaújhelyen – vagy egy hasonló méretű vidéki településen – persze szívós munkával, de mégiscsak könnyebb kialakítani a helyi társadalommal egy nagyon őszinte, nagyon aktív kapcsolatot, mint a nagy múzeumoknak. Pedig ez lenne a múzeumok lényege.”

RINGER ISTVÁN 1979-ben született Miskolcon. Szerencsen érettségizett, egyetemi tanulmányait az ELTE Bölcsészettudományi Karán végezte történelem, régészet és történeti muzeológia szakokon. 2014-ben summa cum laude védte meg az Uradalmi és mezővárosi műhelyek a 17. századi Sárospatakon című doktori disszertációját az ELTE Történelemtudományi Doktori Iskolájának régészet programján. Pályáját 2003-ban a Déri Múzeumban kezdte, majd 2005-től a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumában folytatta régész-muzeológusként, 2012-től főmuzeológusként. Nevéhez kötődik a 17. századi habán kézműves udvar tervkutatása, valamint I. Rákóczi György ágyúöntő műhelyének régészeti feltárása és bemutathatóvá tétele. Utóbbit 2015-ben ICOMOS-díjjal, majd két év múlva AVICOM-különdíjjal ismerték el. 2016-tól a Petőfi Irodalmi Múzeum tagintézményeként működő, sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatója. Kurátori tevékenysége mellett számos tanulmánykötet szerzője, társszerzője és szerkesztője, de mint múzeumi vlogger és blogger is szívesen vállal feladatokat.
 
A MúzeumCafé művészeti vezetője, Pintér József által tervezett díjat a járványveszély miatt egy későbbi időpontban adják át Ringer Istvánnak.
A díjazottal készült interjú és a laudáció itt olvasható: http://muzeumcafe.hu/hu/muzeumcafe-dij-2/

Fotó: Szoboszlay Marcell (PIM Kazinczy Ferenc Múzeum)